Публічний договір (оферта) про надання it-послуг (для суб’єктів господарювання)

Головна Умови використання сайту Публічний договір (оферта) про надання it-послуг (для суб’єктів господарювання)

1. Загальні положення.

1.1. ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП», іменована надалі “Виконавець” з одного боку, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується “Замовник”, Замовникське обслуговування в мережі Інтернет (далі Послуги). Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даної Оферти (далі Договора) Замовником та Виконавцем.

1.2. Даний Договір може бути заключений в наступний спосіб:

 • а. Шляхом реєстрації на офіційному сайті Виконавця support.noetikos.com.ua, присвоєння Замовнику унікального логіна користувача та наступній оплаті Замовником рахунку, отриманого від Виконавця.
 • б. Шляхом підписання заяви про приєднання до даного Договору про надання it-послуг повноваженими особами Замовника та Виконавця.

1.3. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він:

 • а. В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та обробку Винонавцем персональних даних Замовника з ціллю виконання умов даного Договора. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дїї Договора, і далі - протягом семи років після закінчення терміну діі цього Договора. Датою закінчення дії Договора вважається день закінчення останньої замовленої та оплаченої Замовником послуги.
 • б. Видалення та знищення персональних даних Замовника провадиться за письмовою (бумажною) заявою Замовника та слугує підставою для розірвання даного Договора. У цьому випадку Договір вважається розірваний з дати відповідного повідомлення Виконавця Замовнику.
 • в. Крім того, укладанням Договора Замовник підтверджує, що він повідомлений даним Договором про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних ” і згоден з там, що його персональні дані передаються ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП» з ціллю можливості виконная умов даного Договора, можливості проведення розрахунків, отримання документів, реєстрації доменних імен, тощо. Також Замовник дає свою згоду на публікацію своїх персональних даних у відповідних сервісах мережі Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.
  Замовник також погоджується з тим, що Виконавець, без додаткового повідомлення Замовника, має право передавати персональні дані (як в знеособленому, так і в відкритому вигляді), або надавати доступ до персональних даних Замовника іншим суб'єктам ринку виключно з ціллю виконання умов даного Договора (реєстрація доменного імені, надання послуги хостингу, та інше, передбачене даним Договором).
 • г. Також, укладанням даного Договора Замовник підтверджує, що йому, як суб’єкту персональних даних відомий та зрозумілий зміст Закону України “Про захист персональних даних”.
 • д. Замовник зобов'язується обробляти персональні дані клієнта строго у відповідності із Законом України “Про захист персональних даних”.

2. Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.

Аккаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталога.

Домен — область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім'ям домена.

Реєстрація домена — занесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домена, а також отримання прав на адміністрування домена адміністратором.

E-mail – електронна пошта.

Веб-сайт — електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактівній ресурс.

Dns-сервери — сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домена.

Кабінет клієнта – особистий аккаунт клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця support.noetikos.org

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Замовника.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Замовника.

Спам — масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Хостинг – розміщення веб-сайту і електронної пошти Замовника на сервері Виконавця.

3. Предмет Договора

3.1. За даною угодою Виконавець переймає на себе обов'язок надавати Замовника такі послуги:

 • - відкриття аккаунта (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);
 • - виділення Замовнику дискового простору на устаткуванні Виконавця відповідно до вибраного і сплаченого тарифного хостингу-плану для розміщення web-сайту Замовника і зберігання на вказаному просторі інформації Замовника протягом термінів, встановлених цим Договором;
 • - реєстрацію і продовження реєстрації доменних імен Замовника;
 • - підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів;
 • - можливість використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;
 • - здобуття Замовником необхідних для підключення до послуг і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті та іншим наявним каналам зв’язку;
 • - інші послуги, описані на сайті Виконавця www.noetikos.com.ua.

3.2. Розмір і технічні характеристики хостинг-аккаунта для розміщення web-сайту Замовника, а також вартість послуг за даною угодою визначаються тарифним планом, обраним Замовником згідно інформації, наданої на сайті Виконавця на сторінці:

 • https://www.noetikos.com.ua/
 • https://www.noetikos.com.ua/p/dns-tariff.html
 • https://www.noetikos.com.ua/p/hosting.html
 • https://www.noetikos.com.ua/p/vps.html
 • https://www.noetikos.com.ua/p/dedicated.html

Вартість і умови реєстрації доменних імен визначені і описані на сайті Виконавця на сторінці: https://www.noetikos.com.ua/p/domain-registration.html

4. Умови та порядок реєстрації доменних імен

4.1. Реєстрація доменів здійснюється у відповідності із даним Договором, Регламентами доменних імен, а також встановленими та опублікованими на сайті Виконавця порядком дій з реєстрації доменів.

4.2. Виконавець здійснює реєстрацію доменних імен на відставі Договора з адміністратором домена .ua, з адміністраторами регіональних доменів та інших реєструючих організацій.

4.3. Для реєстрації домена Замовник зобов’язаний надати правдиві дані під час реєстрації на веб-сайті Виконавця. У випадку надання неправдивих даних Виконавець має право відмовити у реєстрації домена або зупинити делегування вже зареєстрованого домена. Підтверджуючими ідентифікацію можуть бути такі документи:

 • а. для юридичної особи — завірені печаткою організації та підписом відповідальної особи копії реєстраційних документів.
 • б. для фізичної особи: кольрова скан-копія високої чіткості паспорта або іншого документа, що засвідчує особу згідно законодавства України з підписом власника документа.

Вказані документи можуть надаватися: шляхом надсилання електронною поштою на мейли зазначені на сайті Виконавця , на поштову адресу Виконавця.

4.4. Доменне ім’я реєструється у випадку, коли дотримані всі вимоги та умови реєстрації, а саме:

 • а. оплата послуги реєстрації здійснена Замовником в повному обсязі;
 • б. Замовником надано правдиві дані про свою особу/організацію;
 • в. на момент реєстрації доменне ім’я вільне;
 • г. реєстрація даного доменного імені не порушує морально-етичні норми та законодавство України.

4.5. Подальші процедури в роботі з доменним ім’ям, як то: зміна контактної особи, зміна реєстратора, передача прав на домен іншій особі — тощо, описані на сайті Виконавця та обов’язкові для виконання сторонами.

4.6. Домен вважається зареєстрованим, а послуга по заявці на реєстрацію домена Замовником виконаною з момента публікації запису про домен з позначкою OK або Registered (або іншою, у відповідності із правилами зони) в Реєстрі доменної зони та загальнодоступних сервісах whois.

4.7. Відповідальність Замовника по кожному домену закінчується у момент закінчення строка реєстрації домена. Строк реєстрації домена зазначений у відповідному запису до доменного імені у кабінеті клієнта.

4.8. Вартіть відновлення домена після закінчення строку його реєстрації може відрізнятися від звичайної вартості продовження домена.

4.9. Після закінчення строку реєстрації домена, і при відсутності продовження реєстрації поточнім власником домена, через 28 днів Виконавець має право видалити домен із реєстра та передати домен іншому реєстранту.

4.10.У будь-якому доменному іменя Виконавець має права відкрити або обновити дані про реєстранта домена.

4.11. По офіційному запиту від вповноважених органів та організацій Виконавець має право надавати дані про домен та реєстранта (реєстрантів) доменного імені, явщо навіть дані в whois по цьому домену та реєстранту були приховані.

4.12. Замовник погоджується з положенням про відсутність відповідальності Виконавця, Адміністратора та Оператора Реєстру щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Замовника, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.

4.13. За зареєстрований домен (домени) за поточним договором, повернення коштів не проводиться ні за яких умов.

4.14. Всі операції з доменом виконуються у відповідності з правилами та регламентами доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

 • - Правила домену .UA[https://hostmaster.ua/policy/?ua]
 • 
- Регламент домену.COM.UA [https://hostmaster.ua/policy/?com.ua]

 • - Регламент домену.KIEV.UA [https://hostmaster.ua/policy/?kiev.ua]

 • - Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua
]
 • - Особливості реєстрації доменів другого рівня[https://hostmaster.ua/2ld/]
 • 
- Правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР [http://uanic.net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr/]

 • - Правила реєстрації доменних імен в доменах .RU та .РФ[http://www.cctld.ru/ru/docs/rules.php]

 • - Права та обов’язки регістрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits]

5. Права і обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язався:

5.1.1. Надавати послуги, вказані в п.3 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Замовником тарифного плану та інших послуг, що надаються Виконавцем.

5.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування, використовуваного для розміщення і обслуговування веб-сайту Замовника до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

5.1.3. Сповіщати Замовника про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше, ніж за 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця http://www.noetikos.com.ua і повідомляючи Замовника за адресою його e-mail.

5.2. Замовник зобов'язався:

5.2.1. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з вибраним тарифним планом і на умовах цього Договору. Дотримувати правила надання послуг, вказані в Додатку № 1.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Тимчасово призупинити послугу у разі:

 • а. Неотримання платні за послугу, що надається;
 • б. У випадку порушення Замовником правил хостинга (Додаток №1)
 • в. у випадку порушення, якщо матеріали, розміщені на сайті (домені) Замовника порушують авторські права
 • г. при виявленні Дос, або Ддос атаки на: веб-сайт, IP адресу, домен, сервер Замовника.

У випадку перевищення веб-сайтом Замовника норм навантаження на сервер та інші ресурси Виконавець має право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план (VPS, або відокремлений сервер) з метою відповідності ресурсам, що споживаються веб-сайтом замовника. У разі відмови Замовника від запропонованого переходу на інший тарифний план (VPS, або відокремлений сервер) , який буде відповідати кількості споживаних веб-сайтом клієнта ресурсів Виконавець має право відмовити Замовнику у подальшому наданню послуги хостинга із поверненням невикористаного залишку коштів. У разі значного перебільшеня використання ресурсів виконавець має право заблокувати послугу замовника та повідомити замовника.
Виконавець несе відповідальність за незнаходження веб-сайту у мережі, та за порушення аптайму у розмірі 1% місячної вартості послуги за кожні 24 години простоя.
Виконавець не несе відповідальність за збереження данних Замовника ні в якому разі. Замовник повинен самостійно та своєчасно здійснювати резервне копіювання своїх данних.

6. Вартість послуг і порядок розрахунків.

6.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін викладеному на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом авансових платежів, суми яких відображуються в кабінеті клієнта Замовника, розміщеному на сайті Виконавця www.noetikos.com.ua.

6.2. Вартість послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем. Про зміни Виконавець повинен повідомити про зміни за електроною поштою не пізніше ніж за 30 днів до зміни умов. Якщо Замовник не згоден з відповідними змінами він зобов'язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту введення нових умов оплати і після завершення передоплаченого Замовником періоду. Відсутність повідомлення з боку Замовника означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

6.3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Замовникові виключно за допомогою контактного e-mail Замовника. Замовник несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Замовника.

6.4. При порушенні Замовником визначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Замовникові. Протягом 5-ти (п'яти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Замовника логін Замовника і вміст його веб-сайта зберігаються за Замовником. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Замовника може бути автоматично видалене, а Договір розірваний.

6.5 У разі призупинення послуги через несплату та подальшому відновленню послуги після сплати Замовником боргу, термін на який послуга була заблокована враховується як термін послуги, що надавалась в повному обсягу.

7 Особливі умови і відповідальність Сторін

7.1. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовникові в результаті користання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Замовником в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин.
Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування веб-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

7.2.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

7.3. Виконавець не відповідає за вміст інформації, передаваної Замовником по мережі Інтернет.

7.4. Замовник самостійно відповідає за вміст інформації, передаваної їм або іншою особою під даними Замовника по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним осібам, державі або етичним принципам суспільства.

7.5. Замовник переймає на себе повну відповідальність і ризики, зв'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Замовникові за допомогою послуг Виконавця.

7.6. У разі непрацеспроможності свого ресурсу замовник забовязан у термін не пізніше ніж 5 діб повідомити службу підтримки, щодо виникнення проблем, у іншому випадку Виконацець не несе відповідальність за збереженість данних Замовника.

7.7. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Замовника. Реєстратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що зробили крадіжку і що заподіяли збиток Замовникові. Замовник самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою залучення винних до встановленої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного йому збитку.

7.8. Сторони зобов'язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і ім'я) Замовника.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

8.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). . До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів, розпоряджень і постанов державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.

8.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

8.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відсовується пропорційно часу дії відповідної обставини.

9. Порядок розгляду претензій і суперечок

9.1. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронного зв'язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш за один місяць з момента належного повідомлення.

9.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

10. Інші умови

10.1. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов'язків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше чим за 10 календарних днів.

10.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

11. Момент укладення Договору, термін його дії порядок зміни і розірвання.

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту реєстрації та оформлення заказу на послуги на сайті www.noetikos.com.ua Замовником і діє протягом терміну, визначуваного тарифним планом Замовника.

11.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 8.1, якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору.

11.3. В разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право розірвати договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Замовникові письмового повідомлення на e-mail Замовника. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовникові.

11.4. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

11.5. В разі дострокового припинення дії цього Договору Виконавець при наданні Замовником відповідних документів проводть повернення останньому грошових коштів в розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним об'єму Послуг. Повернення грошових коштів не здїйснюється, якщо Договір припинений унаслідок порушення Замовником умов у Додатку №1 до цього договору.

11.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником. Про що Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника по e-mail не пізніше, ніж за 15 днів до дати закінчення дії Договору.

11.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

11.8. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов'язану з цим Договором і зобов'язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов'язань.

11.9. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміна власника, організаційно-правової форми і ін., а також паспортних, контактних і інших даних Замовника - фізичної особи:

11.9.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

11.9.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в своєму кабінеті клієнта.

12. Порядок вирішення суперечок.

12.1. Суперечки та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

13. Реквізити Виконавця

Найменування: ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП»
Місце реєстрації: 02152, м.Київ, пр.Павла Тичини, буд 20

Електронна адреса: support@noetikos.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38991588
КВЕД: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Web-сайт:

 • https://www.noetikos.com.ua/
 • https://support.noetikos.org/

Додаток № 1

до Договору про надання it-послуг (для суб’єктів господарювання)

Правила надання послуг

1. Правила є невід'ємною частиною Договору оферти.

2. Виконавець надає сплачені Замовником Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки.

3. Замовник повинен самостійно охороняти від поширення і публікації привласнені Замовникові ім'я користувача (логін), ідентифікаційний номер аккаунта і пароль. У разі обнародування цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені під логіном і паролем Замовника ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Замовникові. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за збиток будь-якого роду, понесений їм у зв'язку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту і web-сайту.

4. Всі доменні імена і сайти, розташовані в рамках підтримуваного за даною угодою аккаунта, повинні належати Замовникові. Розміщення доменних імен і сайтів, що належать третім особам, не допускається.

5. Налаштування і запуск будь-якого додаткового або нестандартного програмного забезпечення здійснюється лише після узгодження з технічною підтримкою Виконавця.

6. Замовникові забороняється:

6.1. Використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство;

6.2. Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні «віруси», інші шкідливі програми або здатне порушити нормальну роботу комп'ютерів, доступних через мережу Інтернет;

6.3. Підроблювати службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти;

6.4. Фальсифікувати свою ip-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних в мережу Інтернет;

6.5. Устанавливать на серверах Виконавця программное забезпечення, що не має прямого відношення до послуги віртуального хостингу (наприклад, проксі-сервери, socks-сервери, irc-сервери, irc-боти, сервери миттєвих повідомлень і таке інше), а також будь-яке програмне забезпечення, функціонування котрого порушує інтереси інших Замовників;

6.6. Здійснювати масову розсилку повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може слугувати підставою для включення адреси в який-небудь список для масової розсилки повідомлень. Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-сервер-форму, через підписного робота і тому подібне), в список адрес, по якому проводиться будь-яка розсилка допускається лише за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, що гарантує, що адреса не потрапить в список інакше, як з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна унеможливлювати потрапляння адреси в список адресатів будь-якої розсилки (одиничної або регулярної) за ініціативи третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси).
Обов'язкова наявність можливості для будь-якого підписчика негайно полишити список розсилки лишень при виникненні у нього такого бажання. При цьому наявність можливості полишити список сама по собі не може слугвати виправданням внесення адреси в список не з волі власників адрес;

6.7. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником;

6.8. Здійснення дій з передачі комп'ютерам або устаткуванню третіх осіб безглуздої або даремної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп'ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки зв'язку мереж і доступності окремих її елементів;

6.9. Використовувати Послуги для поширення і передачі порнографічних матеріалів;

6.10. Публікувати, та/або іншим способом поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб, або ділову репутацію юридичних осіб;

6.11. Публікувати та/або використовувати ідентифікаційні персональні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи прямо уповноважили Замовника;

6.12. Публікувати та/або поширювати матеріали, що захищаються авторськими правом, Тим самим порушуючи порушуючи авторські і суміжні права;

6.13. Розміщувати схеми обману, засоби, для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; поширювати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції по послугах розсилки спаму.

7. Приведений перелік неправомірних дій Замовника не є остаточним. Будь-яка дія Замовника, не передбачена Договором і чинним законодавством України, технічними стандартами і нормами поведінки в мережі Інтернет, що містить склад кримінального або адміністративного правопорушення, або що порушує права і законні інтереси третіх осіб, може класифікуватися Виконавцем як істотне порушення умов Договору.

8. Необхідно додержуватися правил, що представлені на сайті виконавця за адресою: http://www.noetikos.com.ua/p/terms.html

9. В разі порушення перерахованих Умов Виконавець має право припинити надання послуг за даною угодою до повного усунення Замовником фактів, що послужили підставою для такого припинення, або припинити надання Послуг і розірвати цей Договір в однобічному порядку.

10. Невнесення передоплати Замовником більше 7 календарних днів Сторони визнають як відмову Замовника від подальшого використання послуг за даною угодою, Договір вважається розірваним, а всі дані Замовника з бази даних і з серверів віддаляються без додаткового запобігання.

Змінено від «01» квітня 2016 р.

Отправить комментарий

Форма для связи